Image

Erasmus+ projektai

Image
Projektas ,,Start learning box”
Erasmus+KA209 Strateginės partnerystės projektas „START LEARNING BOX“

Partneriais iš Lietuvos, Estijos, Prancūzijos, Norvegijos ir Kipro.

 

Strateginės partnerystės projektas "Start Learning Box" jungia švietimo įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir verslo įmonę. Šį projektą koordinuoja Vilniaus Šilo mokykla ir įgyvendina drauge su partneriais Tallinn Kadaka School (Estija), Borge School (Norvegija), AGIOS SPYRIDONAS SPECIAL SCHOOL (Kipras), Eurl Aristote (Prancūzija) ir Ltd "Baltų lankų" vadovėliai". Projektas skirtas 6-7 metų vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi įgūdžių, jų gebėjimų lavinimui ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigoje.

 Pagrindiniai projekto tikslai:

- kelti ugdymo turinio kokybę bei veiksmingumą, kuriant mokymo(si) priemonę, kuri įgalins pedagogus sėkmingai įgyvendinti inkliuzinio ugdymo idėjas;

- siekti didesnės pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų motyvacijos, profesinio tobulėjimo galimybių, panaudojant jau turimas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas;

- didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Kiekvienos šalies aukšto profesionalumo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai, dirbdami savo šalies įstaigose, komandose, dalindamiesi gerąja pedagogine patirtimi Kolega

- Kolegai, komunikuojant tarp partnerių (įtraukiant ir asocijuotus partnerius) epaštų, webkonferencijų, Skype, kurs minimos priemonės turinį pagal Transnational Project Meetings numatytas temas. Projekto techniniai darbuotojai - dailininkai, maketuotojai - bendradarbiaudami IKT technologijų, platformų pagalba komunikuos su pedagogais, kad išmoktų ruošti, apipavidalinti mokymo priemones vaikams,  turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekto eigoje bus atliekami kuriamo produkto tyrimai ir vertinimai (Status Quo,  produkto testavimas, pilotavimas,  projekto kokybės ir poveikio vertinimas).

Laukiami projekto rezultatai:

- sukurta inovacinė mokomoji priemonė (kartu su individualizuotų planų rekomendacijomis), skirta priešmokyklinio/ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems SUP, kuri bus išversta į anglų, lietuvių, prancūzų, graikų, turkų, norvegų, estų kalbas;

- geresnės dalyvių užsienio kalbos žinios, komandinio darbo įgūdžiai, kolegiškumo supratimas;

- teigiamas požiūris į Europos sąjungos projektą, jo teikiamas galimybes profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui;

- geresnės specialiosios ir bendrosios profesinės pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijos;

- gilesnis švietimo, politikos sistemų bendradarbiaujančiose šalyse supratimas;

- efektyvesnis formalaus ir neformalaus švietimo tarpusavio sąsajų taikymas praktikoje;

- racionalus motyvuotų, energingų profesionalių pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų potencialo, sukauptos gerosios patirties panaudojimas, siekiant sukurti švietimo pridėtinę vertę;

- pasikeitęs visų projekto dalyvių požiūris į inkliuzinį ugdymą, bendruosius vaikų mokymosi pasiekimus;

- aktyvesnis mokslininkų ir verslo atstovų įsitraukimas į švietimą, inovacijų kūrimą.


Daugiau informacijos
 
Projekto koordinatorius Vilniaus Šilo mokykloje: Direktorė Egidija Urbanavičienė el.pastas direktorius@silospecialioji.vilnius.lm.lt