Image

Darbo skelbimai

Muzikos mokytoja(-as)


VILNIAUS ŠILO MOKYKLA (LAKŠTINGALŲ G. 8, VILNIUS) IEŠKO MUZIKOS MOKYTOJO (-OS)  

Mes Jums siūlome:

 • 1 et. pareigas pagal terminuotą darbo sutartį (vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui);
 • Įdomų ir prasmingą darbą jaunatviškame ir veržliame kolektyve;
 • Nuolatines profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes (stažuotes ES mokyklose, mokymus pagal Erasmus+ ir kt. programas);
 • Geras darbo ir atlygio sąlygas;
 • Savarankiškumą ir kūrybiškumą skatinančią aplinką;
 • Darbą su savanoriais iš ES šalių;
 • Darbą pamokose su nedideliu (8-10) mokinių skaičiumi;
 • Darbo užmokestį, kuris priklauso nuo Jūsų darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 d. įstatymo Nr. XIII-198, 5 priedo, I skyriumi. Darbo krūvis: 1,00 et. atlyginimas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos nuo 1734,73 neatskaičius mokesčių


Daugiau informacijos apie mokyklą:

http://vilniaussilomokykla.lt

Facebook paskyroje

https://lt-lt.facebook.com/VilniausSiloMokykla/


Reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, taip pat mokytojų, baleto artistų ir šokėjų
 • Gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 • Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
 • Geri IKT įgūdžiai.


Privalumai:

 • Darbštumas, kūrybiškas, iniciatyvumas;
 • Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
 • Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • Rengti dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • Rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • Prašymas dėl dalyvavimo atrankoje;
 • Muzikos mokytojo(-os) arba pedagogo(-ė) kvalifikaciją patvirtinantis išsilavinimo dokumentas;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Pažyma apie turimą pedagoginį darbo stažą (privaloma jei tokį stažą turite).Kontaktinė informacija:

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo dienos elektroniniu paštu: rastine@silospecialioji.vilnius.lm.lt su nuoroda MUZIKOS MOKYTOJAS(-A)

 

Pretendentai(-ės), atitinkantys(-ios) konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami(-os) asmeniškai ir kviečiami(-os) pokalbiui.