Image

Ugdymo centro taryba

  • Liolita Andriuškevičienė – auklėtoja - mokyklos tarybos sekretorė;

  • Regina Juškėnienė – mokytoja - mokyklos tarybos narė;

  • Dovilė Aukščiūnienė – auklėtoja - mokyklos tarybos narė;

  • Jūratė Čečėtienė – vietos bendruomenės atstovė, BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“ direktorė - mokyklos tarybos narė;

  • Marius Dijokas – tėvų atstovas - mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas;

  • Antanas Tumėnas – tėvų atstovas - mokyklos tarybos narys;

  • Ivona Brazevič – tėvų atstovas - mokyklos tarybos narys;

  • Renata Grumbinienė – tėvų atstovas - mokyklos tarybos narys.