Image

Mokyklos naujienos

LAIŠKAS ŽEMEI 2024

LAIŠKAS ŽEMEI 2024
Alt Text

Su Žemės diena!

Mokiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigų festivalyje „LAIŠKAS ŽEMEI 2024“, kuris vyko lopšelyje- darželyje „Rūta“ ir atliko originalią meninę kompoziciją „Malda Žemynai“ iš misterijos „Dievai ir žmonės“ (muzika A. Žvirblio). Mokinius festivaliui paruošė muzikos mokytoja Jolita Vilčinskienė, scenografiją padėjo sukurti bibliotekininkė Danutė Važgėlienė. Kartu su atlikėjais ir festivalio dalyviais tariame – „Žeme Žemynėle, atliūliuok...Žeme Žemynėle, amžinai gyvuok!”

Image